Kleingroepe

Welkom! Jy is gemaak vir God se familie. Om uit te kom by dit wat God vir jou beplan het is dit nodig dat jy in kontak kom met God se familie! As jy nog nie in ‘n omgeegroep of bediening betrokke is nie, ondersoek dan nou al die geleenthede om by een in te skakel.

Dit is ons droom, dat elke persoon iewers op puntdiens sal wees volgens hulle passies en gawes.


“Bou die Geloofsgemeenskap om liefde aan die Gemeenskap te betoon.”

Wat is 'n Kleingroep?
 • Dit is 'n van-aangesig-tot-aangesig, doelbewuste ontmoeting van mense
 • wat varieer in grootte
 • en gereeld byeenkom
 • om 'n ooreengekome Christelike doelwit te bereik

Die doel met Kleingroepe is dat mense in bedieninge en omgeegroepe saam:
 • Groei
 • Omgee en
 • Uitreik

Wat is die funksies van die Kleingroep?
 • Verantwoordbaarheid
 • Ondersoek die Bybel
 • Omgee
 • Dissipellering
 • Getuienis
 • Diens
 • Ondersteuning
 • Aanbidding

Dit lei tot Lewensverandering:
 • Genade - beleef redding deur Jesus Christus
 • Groei - voortgaande werk van Heilige Gees
 • Groep - skakel met mekaar in kleingroep
 • Gawes - betrokke in bediening volgens passie, gawes & styl
 • Goeie rentmeesters - eer God met ons tyd, talente & hulpbronne

Inskrywingsvorm

Vir meer inligting oor omgeegroepe en bedieninge kontak gerus die kerkkantoor vir Johan met betrekking tot bedieninge en Isabel met betrekking tot Omgeegroepe by 012 348 5135 (08:00 - 13:00)


Terug na bo